Fotoğrafa Anlam ve Değer Kazandırmak .

Günümüz teknolojisi her alanda baş döndürücü bir hızla gelişip ilerliyor. Elbette fotoğrafımız da bundan payına düşeni alıyor, etkileniyor. 30 yıl önce bir mahalle dolusu evde ancak bir iki fotoğraf makinesi bulmak zorken, günümüzde her evde bir fotoğraf makinesi mevcuttur. Hatta elektronik gelişmeler sonucu neredeyse her cep telefonu sahibi olan fotoğraf çekme imkanına sahiptir.

Hiç kuşkusuz fotoğrafın belge yönü ve işlevselliği yadsınamaz bir gerçektir. Zaten icadı bu temel üzerine bina edilmiştir, fakat fotoğrafın ister belge yanı ister sanatsal yanı olsun, onu fotoğrafça ele almayı gerektirir. Bakmayı değil, görmeyi öğrenmeyi emreder.

Oysa bu alan büsbütün niceliklere boğulmuştur. Onun içindir ki dünyada milyonlarca makine ile yüz milyonlarca fotoğraf çekilir de, bunların iz bırakanı, hatırda kalanı pek azdır. Aslolan nicelik, değil niteliktir. Nicelik yerine kalite daima egemen olmuştur. Kaliteyse düşünce ve akıl süzgecinden geçirerek görme yolunu seçmektir. Bizim, düşünmeden deklanşöre basmayı yeğleyenlere bir sözümüz yoktur. Onlar ne yerse yesin… Ama yaptıkları işe daha ciddi sarılmak, onun gereklerini hakkıyla yerine getirmek ve fark yaratmak isteyenlere tavsiyelerimiz fayda sağlayabilir. Faydalı olmayı umarak sizlere bu sayfalardaki örnekleri sunuyoruz. Siz bu örneklerden yola çıkarak çok daha mükemmeli yaratabilirsiniz.


Bu sahne bir belge fotoğraftır. Bulunduğu yeri gösteren, nasıl bir ortam olduğunu anlatan özellik taşır.
 
Bu sahne bir belge fotoğraftır. Bulunduğu yeri gösteren, nasıl bir ortam olduğunu anlatan özellik taşır.

Bu sahnede artık fotoğrafçı hürdür ve bir yeri anlatma kaygısı yoktur. Fakat onun yerini sanatsal kaygı, fotoğrafça bakış kaygısı almıştır. Leke düzeni, diagonal, grafik ve yalınlık gibi kaygılar. Ancak mevcut ortam yeteri kadar imkan vermez, gölgeler kısadır, yalınlık için bakış açısı alçaktır. Işık zamanını beklemeli görüş açısını yük
seltmelidir

Burada fotoğrafça bir sezgi vardır, fakat sahne derbederdir. Vereceği mesajda ilgi merkezini iyi tayin etme ihtiyacı vardır

Yeni çerçeveleme ile batık tekne ilgi merkezi olmuş, teknenin zavallı hali ile taşıdığı isimdeki tezat mesajı tamamlamıştır.

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla