KOCAELİ BAĞIMSIZ FOTOĞRAFÇILAR TOPLULUĞU DERNEĞİ

Misyonumuz

* Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum

oluşumuna katkıda bulunmak,

* Sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak,

*Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir.

Vizyonumuz

* Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine,

* Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmaktır.

Araç çubuğuna atla