İlkelerimiz

İLKELERİMİZ

* Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum

oluşumuna katkıda bulunmak,

* Sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak,

*Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir.* Bu bir halk eğitimi sosyal sorumluluk projesidir.

* Bu proje İnsan odaklı bir projedir.

* Bu projede başkan bulunmaz.

* Bu proje, gönüllülük esasına dayanır.

* İsteyen herkes bu topluluğa katılabilir. Ayrılabilir.

* Fotoğraf ile ilgili,

*Fotoğraf Kursları, Photoshop kursları, Atölye çalışmaları, Fotoğraf okuma, Portfolyo değerlendirme v.s.

* Çalışmalar, haftanın 5 günü ( Pazartesi-Cuma ) saat 18.00 de başlar.

* KBFT facebook üzerinden bir gurup oluşturur ve duyurularını buradan yapar.

* Bu proje, sanal bir pano üzerinden, yapılacak çalışmaların, Ay, gün,yer, saat ve çalışmayı yürütecek kişinin adı soyadı belirtilerek yürütülür. Topluluk katılımcıları, ilgileri doğrultusunda, istedikleri çalışmalara katılıp, katılmamakta serbesttir.

* Fotoğraf ile ilgili bir konuda kendini yetkin gören herkes, pano üzerinden duyuru yaparak, yeri ve saati belirterek, istediği konuda topluluk üyelerini bilgilendirebilir. Bildiklerini onlara aktarabilir.

* Bu projede ast, üst kavramı yoktur. Bu proje, herkesi bir birey olarak kabul eder.

* Tüm bireyler fotoğraf ile ilgili fikirlerini ve eleştirilerini özgürce ( Kişilere indirgemeden ) dile getirebilir. Söyleyebilir, yazabilir.

* Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, Fotoğraf sevgisini daha geniş kitlelere yaymak için, İl’in yönetiminden sorumlu olan kişi ve kurumlarla her türlü iyi diyalogu ve işbirliğini dener. Yapacağı projelere destek arar. Projelerine O’nları da ortak eder.

* KBFT her türlü siyasi kurum ve kuruluşun güdümüne girmeyi red eder.

*Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, Herkesi, ( siyasi görüşü kendinde saklı olmak üzere) Din, dil, ırk,renk ve siyaset açısından ayırım yapmadan, bir bütün olarak kabul eder.

* İhtiyaçlar, imece usulü ve bağışlarla, şeffaf bir ortamda karşılanabilir.

Bütün harcamalar ve alınan malzemeler için yapılan ödemeler, internet üzerinden topluluğun bilgisine her an açık ve incelenebilir duruma getirilir.

*Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, fotoğraf ile ilgili her türlü sergiler açabilir, sergiler getirebilir, işbirliği yapacağı kurum ve kuruluşlarla ortak sergilerde yer alabilir, Ulusal ve Uluslararası yarışmalar ve büyük çapta ses getirecek fotoğraf günleri düzenleyebilir, fotoğraf gezileri tertip edebilir.

Bütün bu aktiviteler içinde yer almak veya almamak, topluluk içinde yer alan kişilerin isteğine bağlıdır.

*Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, topluluğa katılan insanların eğitimi için isteyen herkesin, istediği zamanda fotoğraf sunumu ve söyleşisi yapmasına imkan tanır.

*Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, katılımcılarının yetenekleri doğrultusunda, güzel sanatların kolları ile ilgili çeşitli bölümler de açabilir.

Şiir dinletileri, Roman özetleri, örnek sinema v.s günleri tertip edebilir.

Bu bölümler katılımcıların istek ve arzularına göre çeşitlendirilebilir.

*Çalışmalar Eylül Ayının ilk haftası başlar. 1/Haziran günü sona erer.

Proje Sorumlusu: Kemal Kaya

Araç çubuğuna atla